Operácie

ELSA

Z SensorWiki

Verzia z 12:27, 14. november 2016, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Domáce úlohy)

Stránka predmetu v AISe:

Rok 2016:

Prednášky STREDA 13:00 - 16:00 v A-801

Cvičenia ŠTVRTOK 12:00 - 14:00 v T015 Zmena: UTOROK 12:00 - 14:00 v T015


Pomocné materiály k predmetu ELSA


Prednášky

 1. 21. 09. Prednáška 1 Elektrické systémy vozidla, rozvod, napájanie.
 2. 28. 09. Prednáška 2 Kľudový prúd vozidla, kabeláž, ideálne a reálne komponenty (R, L, C)
 3. 05. 10. Prednáška 3 Polovodiče, diódy (D, ZD, LED, optočlen)
 4. 12. 10. Prednáška 4 Tranzistory a operačné zosilňovače
 5. 19. 10. Prednáška 5 Aplikácie operačných zosilňovačov
 6. 26. 10. Prednáška 6 DC/DC meniče
 7. 02. 11. Prednáška 7 Akčné členy
 8. 09. 11. Prednáška 8 Zbernice v automobiloch

Cvičenia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Označovanie súčiastok

Odporový delič, charakteristika diódy

 • Schéma zapojenia a zadanie príkladu
 • Úlohy:
  • vypočítajte veľkosti odporov R1 a R2
  • zistite cenu vášho návrhu
  • skontrolujte stratový výkon
 • Zmerajte V-A charakteristiku diódy 1N4002
  • Katalógový list diódy 1N4002
  • Úloha: zostrojte graf v priepustnom i závernom smere

Schéma zapojenia: ELSA-SchemaMeraniaDioda.jpg

Poznámky k meraniam (prečo sa nám nepodarilo odmerať všetko čo sme chceli):

Batérie, kapacita, výpočet s LED, zložitejšie obvody, usmerňovač s filtrom

Úloha 1: vypočítajte, koľko bežných autobatérií by nahradilo jednu v elektromobile eUp!

 • Batéria VARTA E38 (datasheet)
 • Li-Ion batéria vo VW e-UP (374V / 50 Ah / 18,7 kWh / 256 kg)


Vypočítajte veľkosť predradného odporu pre nasledovné dve diódy a odmerajte:

 • Dióda LED Kingbright L-53 LYD (datasheet) -- žltá indikačná LED pre automobilový priemysel
 • Dióda LED OSPW 5111 P (datasheet) -- biela LED pre osvetľovanie prístrojovej dosky

Obvody s LED diódami


Digitálne vstupy, galvanické oddelenie

Úloha: postupujte podľa obrázkov, vždy najprv vypočítajte hodnoty súčiastok, potom zapojte obvod na skúšobnej doštičke a potom odmerajte, či ste dosiahli požadované parametre.


Katalógové údaje (datasheet)

Exkurzia vo VW Slovakia

MontaznaHalaH3.jpg

Digitálny výstup - tranzistor ako spínač

Úloha: postupujte podľa obrázkov, vždy najprv vypočítajte hodnoty súčiastok, potom zapojte obvod na skúšobnej doštičke a potom odmerajte, či ste dosiahli požadované parametre.

ToDo: este tu chyba jednoduchy PWM obvod s NE555 na regulaciu vykonu.

Katalógové údaje (datasheet)

LinkyPolovicny mostik

H-mostik

 • ToDo

Jednosmerné motory

Pozri Jednosmerné motory

Ultrazvukové senzory

Zadanie pre ultrazvukový snímač

 1. Zmerajte dobu odozvy UZ snímača pri odraze od prekážky
 2. Prepočítajte zmeranú dobu odozvy na vzdialenosť v cm (výpočet)
 3. Pridajte kompenzáciu na vplyv teploty (výpočet)
 4. Zmerajte prevodovú charakteristiku snímača s kompenzáciou a bez kompenzácie (tabuľka + grafická závislosť zmeranej vzdialenosti od skutočnej)
 5. Zmerajte kritický uhol pre vzdialenosť 50, 100 a 150 cm.
 6. Zmerajte minimálnu veľkosť detekovanej prekážky
 7. Určte minimálnu a maximálnu detekovanú vzdialenosť
 8. Nájdete objekt neviditeľný pre tento senzor?
 9. Zmerajte vyžarovaciu charakteristiku senzora

Domáca úloha

Mobilný robot na Marse je natočený smerom na východ. Ultrazvukový otočný senzor zmeral objekty, ktoré treba preskúmať v nasledovných troch smeroch (uvedená je vždy séria niekoľkých meraní v stupňoch):

 • a) 85, 95, 110, 90
 • b) 350, 360, 0, 10
 • c) 350, 360, 10, 360

Všetky tri sa nachádzajú vo vzdialenosti 100 m. Vypočítajte priemernú hodnotu a smerodajnú odchýlku a na základe toho rozhodnite:
Ktorým smerom sa má vydať na prieskum, aby minul čo najmenej času a energie na otáčanie?

Informácie k senzorom
x. Krokové motory

Automotive applications


x. Digitálny vstup so striedavým napätím

x. Referenčný zdroj a zosilňovač

x. Howlandov obvod a zosilňovač


Domáce úlohy

Úloha 1.:

Pokúste sa vypočítať tento príklad zo súťaže Náboj pre základné školy:

ELSA DomacaUloha01.png


Úloha 2.:

Pokúste sa odvodiť vzťah pre výstupný prúd v zapojení podľa obrázku:

ELSA DomacaUloha02.png

Úloha 3.:

Mobilný robot na Marse je natočený smerom na východ. Ultrazvukový otočný senzor zmeral objekty, ktoré treba preskúmať v nasledovných troch smeroch (uvedená je vždy séria niekoľkých meraní v stupňoch):

 • a) 85, 95, 110, 90
 • b) 350, 360, 0, 10
 • c) 350, 360, 10, 360

Všetky tri sa nachádzajú vo vzdialenosti 100 m. Vypočítajte priemernú hodnotu a smerodajnú odchýlku a na základe toho rozhodnite:
Ktorým smerom sa má vydať na prieskum, aby minul čo najmenej času a energie na otáčanie?