Operácie

ZPOC: pieskovisko

Z SensorWiki

ZÁKLADY POČÍTAČOV – B-ZPOC

 1. (B) Informačné systémy fakulty a univerzity, práca s AIS, prihlasovanie, wifi siete, správa účtov, bezpečnosť, campus licencie, eduroam. - viď úvod do štúdia.
 • (B) História počítačov
 1. (Ch) Základy informatiky, číselné sústavy, binárna aritmetika, reprezentácia čísel, presnosť, kódovanie.
 2. (B) Základy programovania, zdrojový kód, prekladač, vykonateľný kód, strojový jazyk, premenné, cyklus, podmienka.
 3. (B) Logické systémy, boolovská algebra, logické funkcie, demorganove zákony, karnaughove mapy, kombinačné logické obvody, logické úrovne, aplikácie v mikroprocesoroch.
 4. (Ch) Sekvenčné systémy, stavové diagramy, konečné automaty, pamäťové prvky, časovanie, synchrónne a asynchrónne obvody, aplikácie v komunikačných systémoch.
 5. (B) Pamäť a periférie mikropočítača, DMA, externá a interná pamäť, vyrovnávacia pamäť, počítadlá a časovače, prevodníky A/D a D/A, vstupy a výstupy.
 6. (Ch) Architektúry počítačov, mikroprocesor, mikropočítač, von Neumannova a Harvardská architektúra, prerušenia, pipelining, mikrokód, cache, multiprocesorové systémy.
 7. (Ch) Operačné systémy, procesy, ovládače, bezpečnosť, systémy reálneho času, multi user a multi proces.
 8. (Ch) Základy počítačových sietí a komunikácií, sériový komunikačný protokol, bluetooth, wifi, TCP/IP, bezpečnosť.


PREDNASKY
CVICENIA

Príklady na precvičovanie

Cvičenie 1.

 • Floating point:

David Goldberg: What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic http://www.itu.dk/~sestoft/bachelor/IEEE754_article.pdf


        

1 Type the question here...

The correct answer.
Wrong or misleading answer.
Wrong or misleading answer.
Wrong or misleading answer.

micro:bit

K cvičeniam s micro:bit a serial input/output:

Nástroje:

Serial plot: