Postup tvorby projektu a konfigurácie PLC

Konfigurácia hardvéru a siete

Konfigurácia PLC1 (CPU 317-2 PN/DP)

  
Obr. 1  Nastavenie IP adresy CPU 317-2 PND/DP pri vkladaní CPU do konfigurácie hardvéru

 


Obr. 2    Vloženie siete Ethernet v konfigurácii hardvéru

 

   
Obr. 3 Okno so základným nastavením adries a komunikačnej siete CPU 317-2 PN/DP

 

   
Obr. 4 Okno HW Config po vložení CPU 317-2 PN/DP

 


Obr. 5    Nastavenia v záložke “General”, okna “Properties - PN-IO”


Obr. 6    Nastavenia v záložke “Profinet”, okna “Properties - PN-IO”


 

Obr. 7    Okno programu NetPro s vloženým frekvenčným meničom SINAMISC G120

 


Obr. 8    Okno programu HW Config s definovaným typom telegramu meniča SINAMISC G120

 
Obr. 9   Okno programu HW Config s definitívnou konfiguráciou hardvéru PLC 1

 


Obr. 10 Okno aplikácie Simatic Manager s upraveným názvom stanice “SIMATIC 300 Station” na “S7-300 Station (PLC1)”

Obr. 11                                    Nastavenie podielu času na prenos údajov do/z iných zariadení na dĺžke trvania OB1

 


Obr. 12 Okno aplikácie Simatic Manager s vloženou stanicou “SIMATIC 300(1)”. Postup vloženia stanice: Menu Insert – Station – Simatic 300 Station


Obr. 13                                    Okno programu HW Config s vloženým roštom PLC 2 v pridanej stanici “SIMATIC 300(1)”

 


 

 

Obr. 14                                    Nastavenie IP adresy CPU 315-2 PND/DP pri vkladaní CPU do konfigurácie hardvéru. Obj. číslo: 6ES7 315-2EH13-0AB0, verzia V2.5.

 


Obr. 15                                    Okno HW Config po vložení CPU 315-2 PN/DP do roštu PLC 2


Obr. 16                                    Nastavenia v záložke “General”, okna “Properties - PN-IO”


Obr. 17   Nastavenia v záložke “Profinet”, okna “Properties - PN-IO”


Obr. 18                 Okno aplikácie Simatic Manager s upraveným názvom stanice “SIMATIC 300(1)” na “S7-300 Station (PLC2)”

 

Vytváranie údajových blokov rozhrania PROFInet

 

                  
Obr. 19                 Vytváranie údajového bloku DB10 v PLC 1. Menu Simatic manager “Edit” - “Create PROFINET Interface”, následne v okne “Profinet Interface”: “S7-300 Station (PLC1)” - ”CPU 317-2 PN/DP” - “Add function” - “Function_1” - “PN blocks” - “Add PN block”

 

          
Obr. 20        Vytváranie údajového bloku DB10 v PLC 1 – pokračovanie

 

              
Obr. 21  Okno “Profinet Interface” s vytvoreným údajovým blokom DB10


Obr. 22             Okno “Profinet Interface” s deklarovanými vstupnými a výstupnými premennými údajového bloku DB10

 

                  
Obr. 23       Úvodné okno “Create Profinet Component”. Menu Simatic manager “Edit” - “Create PROFINET component”


Obr. 24           Nastavenia v záložke “Component Type”, okna “Create Profinet Component”


Obr. 25                  Nastavenia v záložke “Storage Areas”, okna “Create Profinet Component”. Nastavuje sa cieľový adresár uloženia komponentu PROFInet, v tomto prípade je to adresár, v ktorom je uložený projekt.

 

               
Obr. 26               Okno aplikácie Simatic Manager s vytvoreným údajovým blokom DB10

 


Obr. 27    Vytváranie údajového bloku DB11 v PLC 1. Menu Simatic manager “Edit” - “Create PROFINET Interface”, následne v okne “Profinet Interface”: “S7-300 Station (PLC2)” - ”CPU 315-2 PN/DP” - “Add function” - “Function_1” - “PN blocks” - “Add PN block”

 

                             
Obr. 28       Vytváranie údajového bloku DB11 v PLC 2 – pokračovanie

 

                                   
Obr. 29 Okno “Profinet Interface” s vytvoreným údajovým blokom DB11

 

  
Obr. 30     Okno “Profinet Interface” s deklarovanými vstupnými a výstupnými premennými údajového bloku DB11

 


Obr. 31      Okno aplikácie Simatic Manager s vytvoreným údajovým blokom DB11


Obr. 32      Úvodné okno “Create Profinet Component”. Menu Simatic manager “Edit” - “Create PROFINET component”


 

Obr. 33                                    Nastavenia v záložke “Component Type”, okna “Create Profinet Component”


 Obr. 34          Nastavenia v záložke “Storage Areas”, okna “Create Profinet Component”. Nastavuje sa cieľový adresár uloženia komponentu PROFInet, v tomto prípade je to adresár, v ktorom je uložený projekt.

 

 

 


Obr. 35         Časť programi OB1 v PLC1, ktorá realizuje čítanie hodnôt z frekvenčného meniča a ich uloženie v údajovom bloku DB10

 


Obr. 36     Časť programi OB1 v PLC1, ktorá realizuje čítanie hodnôt z údajového bloku DB10 a ich zápis do frekvenčného meniča

 

iMap

Vloženie vytvorených komponentov do knižnice iMap:

Menu Library – Import Components. (Komponenty máme uložené v adresári projektu Step7.)

 


Obr. 37            Okno programu iMap s importovanými komponentami vytvorenými v predchádzajúcich krokoch a ktoré boli následne prenesené do okna “Plant view”

 


Obr. 38          Okno vlastností komponentu “Function_1”, ktorý je priradený CPU 317-2 PN/DP (PLC1). Nastavuje sa IP adresa. Okno sa otvorí po stlačení pravého tlačidla myši nad komponentom a výberom “Properties”

 


Obr. 39        Okno vlastností komponentu “Function_2”, ktorý je priradený CPU 315-2 PN/DP (PLC1). Nastavuje sa IP adresa. Okno sa otvorí po stlačení pravého tlačidla myši nad komponentom a výberom “Properties”

 


Obr. 40                                    Prepojenie premenných komponentov

 

Generovanie projektu:

Menu “Project” - “Generate” - “Control Unit” - “Changes Only”

 


Obr. 41      Project view. Ak je určitý komponent označený zeleným štvorcom s čiernym kruho, bol vygenerovaný správne. Ak je pri ňom žltý kruh so zacyklenou šípkou, tak nebol vygenerovaný správne a je potrebné skontrolovať konfiguráciu a nastavenia.

 


Obr. 42                                    Network view

 

Zavádzanie interkonekcií a programu do PLC:

Menu “Online” - Download all instances” - “All”

 

 

                                   
 Obr. 43 VAT tabuľka na monitorovanie a modifikovanie žiadaných hodnôt