AP Home    |  URPI  |  FEI  |  STU  |  Kontakt  |  English     Vitajte!
NAVEZ  3. roč. BC MEMS ISA  1. roč. ING
Návrh elektronických zariadení Ďalej... MEMS Inteligentné senzory a aktuátory Ďalej...
PRS PRS 2. roč. BC CAD RS 3. roč. Bc AUT
Prvky riadiacich systémov Ďalej... CAD Riadiacich systémov Ďalej...
PKS 3. roč. BC ELSA
Priemyselné komunikačné systémy Ďalej... Elektronické systémy automobilov Ďalej...
SS CIM 1. roč. ING ROB WiKi (private)
Senzorové systémy CIM Ďalej... Tvorba dokumentácie Viac...
     
ZSAR 1. roč. ING MMP 2010
Základy systémov aut. riadenia Ďalej... Monolitické mikropočítače Ďalej...
DVPS 1. roč. ING APM Výskum
Distribuované vnorené počítačové systémy Ďalej... Projekty, publikácie,... Viac...
Robotika (robotnačka) Ľudia
3. roč. Bc. Cvičenia Oddelenie Automatizačné prostriedky Viac...
Tento server bol sprevádzkovaný z prostriedkov projektu KEGA 3/5201/07 s názvom
Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika
(Oblasť: 2. Nové technológie vo výučbe).
(c) 2008, FEI STU Homepage   Power status (UPS)   Network Printer   Manual   Contact Us   O serveri